روز مادر مبارک

Line
روز مادر مبارک

چالش روز مادر

به مناسبت روز مادر دبستان پسرانه ایران

*اقدام به ساخت کلیپ تشکر آمیز توسط دانش آموزان از مادران به مناسبت روز مادر

*نوشتن املا در کلاس اول به مناسبت روز مادر

*درست کردن کارت پرستال توسط دانش آموزان به مناسبت روز مادر

*هدیه دادن به همکاران به مناسبت روز زن و مادر نموده است

لینک اینستاگرام دبستان پسرانه ایران

طراحی سایت آبان وب
To Top