شروع ثبت نام سال تحصیلی1401-1400

Line
شروع ثبت نام

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

1) تکمیل فرم های ثبت نام مدرسه

2) اصل شناسنامه دانش آموز

3) کپی شناسنامه دانش آموز

4) کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

5) اصل کارت واکسن دانش آموز

6) کپی مدرک تحصیلی پدر و مادر

7) 6قطعه عکس 4*3جدید دانش آموز

8) نامه حضانت مادریا پدردر صورت جدایی

9) پرداخت مبلغ پیش ثبت نام

حضور دانش آموز پیش از ثبت نام به همراه پدر و مادر الزامی می باشد

 

 

طراحی سایت آبان وب
To Top