روز درختکاری

Line
روز درختکاری

فرزندان عزیز ایران زمین
#چالش_درختکاری
عکس خودتان را در قالب موضوعات ذیل
۱کاشت یک گیاه 
۲قلمه زدن یک گیاه 
۳آبیاری گیاهان 
۴کشیدن نقاشی مرتبط 
برای ما ارسال کنید.
عکس ها در استوری اینستاگرام به اشتراک گذاشته میشود

طراحی سایت آبان وب
To Top