فرم پیش ثبت نام

مراحل انجام امور پیش ثبت نام دانش پذیر در مجموعه آموزشی ایران


مرحله اول:

 کامل کردن فرم زیر و ارسال برای مجموعه

مرحله دوم:

ارسال پیام از طرف مجموعه و مشخص کردن تاریخ و ساعت حضور شما برای انجام امور ثبت نام به صورت حضوری 

مرحله سوم:

مراجعه حضوری شما به مجموع در تایم مشخص شده و دریافت توضیحات کامل و انجام امور ثبت نام

نام و نام خانوادگی دانش پذیر
تلفن همراه مادر
تلفن همراه پدر
تاریخ تولد دانش پذیر
پایه تحصیلی
نحوه آشنایی
طراحی سایت آبان وب
To Top